Bölge Müdürleri için Takım Yönetimi

"Bölge Müdürleri için Takım Yönetimi" eğitimi, orta kademe yöneticilerinin temel yönetim prensiplerini öğrenmeleri ve uygulamalarını amaçlayan bir eğitimdir. 

 

Bölge Müdürleri, orta kademe yöneticileri olarak değerlendirilen ve çoğunlukla sorumlu oldukları ekip ile üst yönetim arasında sıkışan yöneticilerdir. Üst yönetimden gelen hedefler ve politikaları uygun formatta kendi takımına aktarmak durumundadırlar. Bu aktarma sırasında yaşanabilecek sıkıntılar hem kendisinin hem de takımın başarısını doğrudan etkileyecektir. Şirketin müşterileri ile iletişim noktası olan saha çalışanları kendileri ile ilgili olan yanlış yönlendirmeler ve yönetim hataları neticesinde istenen başarıyı gösteremeyecektir.

 

"Takım Yönetimi" eğitimi ile bölge müdürlerinin veya bölüm müdürlerinin ekiplerini oluşturma ve uyum içinde çalışmalarını sağlama becerileri gelişecektir. Doğru yönetim altında çalışan saha elemanları daha başarılı olacak ve şirketin hedeflerini gerçekleştirmesine tam bir aidiyet duygusu içinde destek olacaktır.

Takım yönetimi süreci ile ilgili yöntemlerin ve prensiplerin öğrenilmesi


Bu süreçlerle ilgili prensiplerin ve yöntemlerin kavranması ve kendi tarzınıza uygun şekilde aktarılabilmesi


Satış ekibi yönetim prensipleri ve yönetimlerinin kendi iş ortamınıza uyarlanması.


Satış takımı yönetim süreçlerini oluşturan etkili ve etkisiz unsurlar arasındaki farklılığı tanımlayabilmek


Daha başarılı bir satış ekibi oluşturabilmek için uygun yöntemleri ve prensipleri seçebilmek, birleştirebilmek ve uygulayabilmek.

        Edinilen becerilerin ekip tarafından ne kadar başarılı bir şekilde uygulandığını değerlendirebilmek.

Kendini yöneterek takımı yönetmek

        Hedef belirlemenin önemi ve faydaları

        Hedef belirleme aşamaları

        SMART hedefler
        Geri bildirim almak
        Hedeflerin yazılı hale getirilmesi

               Hedeflerin değerlendirilmesi

Takım neden önemlidir?


        Takım olmak mı? Bireysel davranmak mı daha iyidir?
        Ekibin başarısına karşılık Bireysel başarı
        Takım kararları her zaman doğru mudur?


Takım oluşturmanın aşamaları


        Oluşturma

        Hareketlenme

        Kuralları belirleme

        Uygulamaya geçme


Takım olarak karar verme


Karar verme teknikleri

Takıma karar verdirme
Takım içinde fikir alışverişi

Bölge Müdürlerinin veya bölüm yöneticilerinin aynı anda çok sayıda fonksiyonu yerine getirmeleri beklenir. Bu fonksiyonlar; planlama, organizasyon, liderlik, kontrol, ve belki de en önemlisi takımı ile sorumluluklarını, hedeflerini yerine getirmesidir. Yönetici, kendisini yönetemediği sürece ekibini de yönetemez. Bu eğitim ile katılımcılar kullanılabilir bir araç olarak hedef belirleme becerisi edinerek hem kendilerini hem de ekiplerini yönetme becerisi kazanacaklardır.

Katılımcılar, takım üyelerinde aidiyet duygusu yaratabilmek, takdir etme,sahiplendirme teknikleri edineceklerdir.

Takım oluşma aşamalarında takım üyelerine destek olma (koçluk) becerisi kazanabileceklerdir.

Katılımcılar, bir organizasyonda iki temel karar verme yaklaşımı arasındaki temel farklılıkları anlayabilecek ve bunları tanımlayabileceklerdir.

Bölge Satış Müdürleri

Bölüm (Departman) müdürleri


Bir ekip ile çalışan yöneticiler


Yönetici adayı olarak düşünülen çalışanlar