Pazarlama ve Satış

Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazarlama ve satış yönetimi ile ilgili zorlukları analiz edip satış ve pazarlama etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz. Pazaerlama ve Satış konusunda şirketin mevcut durumu yanında yeni stratejileri analiz edip gereken önerileri sunuyoruz. Ayrıca, Pazarlama ve Satış ekibinin yönetiminde yaşanan zorluklara karşı önlemler geliştiriyoruz.