"Ben" ve "Sen"den "Biz"e

Aynı işyerinde uzun süre birlikte çalışmak, çoğu zaman birbirimizin farklı yönlerini görmemize engel olur. Bu körleşmenin sonucunda da aynı takım içinde yer aldığımız bireylerin sadece birkaç özelliğine göre davranmak birbirimize olan güven duygumuzdan uzaklaşmamıza ve hoş görümüzü yitirmemize neden olur. Buna ek olarak da geçmişten gelen çözümlenememiş çatışmalar olayları kişiselleştirmeye ortam hazırlar. Takım ruhunun tazelenebilmesi ve birbirimizin farklı özelliklerini keşfederek dayanışma içinde çalışmak, günlük stresi ve üzerimizdeki iş yükünü azaltır. Bu da bize daha huzurlu bir çalışma ortamı sağlar.

Drama yöntemi ile hazırlanmış olan “Ben ve Sen’den Bize” eğitimi önyargılarımızdan arınmamızı, ideal bir takımın özelliklerini fark etmemizi ve keyifli takım çalışmasının ipuçlarını keşfetmemizi sağlar.

·     

·         “Ben” Algısı, “Sen” algısı ve “Biz” olabilmek

·         Rol algısı

·         Benlik durumları ve Yetişkin davranışları

·         Empati

·         Davranış, Rol ve İlişkilerin çözümlenmesi

·         Neden-Sonuç’ a dayalı davranışlar

·         Gelişim ve değişim farkındalığı

·         Çatışma çözümleme

·         Takım içi uyumun oluşturulması

·         Uyumlu bir takımın korunması

·         Isınma oyunları

·         Eşli oyunlar

·         Takım oyunları

·         Empatik iletişim canlandırmaları

·         Yansıma çalışmaları

·         Rol oynama

·         Kendimizi nasıl algıladığımızın fark edilmesi

·         Takım üyelerini önyargısız algılamak

·         Rollerin ve davranışların ilişkileri nasıl yönettiklerini fark etmek

·         Uyumlu bir takımın iç motivasyonu artırdığını anlamak

·         Değişimin insanları geliştirici bir güç olduğunu keşfetmek

·         Empati becerisini geliştirmek

·         Çatışmaların daha kolay çözümlenmesi için yapıcı davranışlar üretmek

·         Benlik durumlarını öğrenmek ve iletişim süreci içinde yetişkin davranışlarının önemini fark etmek

Pek çok firmanın organizasyonel yapısında oluşan değişim süreçleri, çalışanların birbirleriyle olan iletişimini ve dolayısıyla verimliliklerini etkileyebilir. Bu nedenle çalışanların yeni duruma ayak uydurmaları ve takım ruhunu kazanmaları için uygulamalı bir eğitim iyi bir fırsattır.


Böyle bir eğitim süreci içinde takım üyeleri birbirlerinin farklı yönlerini görürler, organizasyona yeni katılan kişilerin süreci olumlu yönde etkilediğini fark ederler. Bu farkındalık aynı zamanda değişime adapte olmayı da beraberinde getirir. 

Dolayısıyla bu eğitimden faydalanacak olanlar;


Yeni oluşturulan bir takımın üyeleri

Bir takıma yeni giren üyeler ve takımın diğer üyeleri

Organizasyon değişikliği yapılan şirket çalışanları

Mevcut bir takım içinde dayanışma ve etkinliğin artırılması


Ben ve Sen'den Biz'e