Rekabet Stratejileri

Rekabet stratejileri eğitimi, şirketlerin stratejik kararlar verdikleri durumlardaki davranışlarının birbirine nasıl bağlı olduklarını anlatan bir eğitimdir.

Şiddetli rekabet ortamında bulunan şirketler, stratejik kararlarını verirlerken genellikle rakiplerinden bağımsız olduklarını düşünürler. Aslında pazardaki davranışlarla ilgili olarak verilen tüm kararlarda şirketler birbirlerine bağlıdır. Pazarda bulunan bir şirketin verdiği kararlar diğer şirketlerin kararlarını etkiler.   Mesela verilen fiyat kararları rakiplerin fiyat kararlarını nasıl etkiler?

Eğitimde, oyun teorisinin temel araçları kullanılarak rekabet avantajı sağlayacak stratejilerin nasıl belirleneceği anlatılmaktadır.

Bu eğitim, rekabetçi pazarlardaki şirketlerin davranışları hakkındadır. Şirketler, pazarda rekabet ile karşılaştıklarında ileriyi görmeye çalışmalı ve olası gelişmeleri tahmin etmelidirler.Fiyatları aşağı çekersem rakiplerimin muhtemel reaksiyonu ne olacaktır? gibi sorulara cevap verilmesi eğitimin amaçlarındandır.

Eğitimde gerçek iş yaşamından örneklerle açıklanacak olan "Stratejik Bağımlılık" üzerine tartışmalar olacaktır. Hangi durumda ne yapılacak şeklinde bir liste sunulması yerine bu eğitimde amaç, sistematik ve heyecanlandırıcı (ve başarılı) bir şekilde işinizle ilgili stratejileri geliştirmenizi öğretmektir.

Rakipleri nasıl dikkate almamız gerekir? (Nash dengesi ve oyun teorisi)

Şirketler birbirleri ile nasıl birlikte çalışırlar (veya çalışamazlar)?

Saldırgan ve dayanışmacı bağımlılık

Rakiplerin birbirini tamamlaması ve dayanışması (stratejik ortaklık)

Yeni bir pazara girme taktikleri

Yeni pazara girmede Judo tekniği

Pazara girmede stratejik ve yapısal giriş engelleri

Rekabette araştırma ve geliştirmenin önemi

Yenilikçi olmanın getirdikleri ve uyuyan patentler

Ürün farklılaştırma/konumlama stratejileri ve Bertrand Paradoksu

Eğitimde şirketlerin aldıkları farklı kararların yeni yöntemlerle nasıl analiz edileceği görülecektir.

Şirketler yeni ürünlerini neden önceden duyururlar? fiyat rekabeti nasıl olur ve ne zaman sona erer? Daha fazla kar edebilmek için bir pazara ne zaman girmek gerekir? Stratejik ortaklıklar ne işe yarar? Yeni ürünleri ne zaman ve nasıl piyasaya sokmamız gerekir? Bu gibi sorular eğitim süresince cevap aranacak sorulardan bazılarıdır.   

Bu eğitim ile piyasada rakiplerinizle birbirine çok benzer ürünler satıyor olsanız bile uygulayacağınız stratejiler size rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

Yeni gireceğiniz pazarların (segmentlerin) ne kadar cazip olduğunu analiz edebilecek,

Rakiplerinizle hangi alanlarda stratejik ortaklık kurabileceğinizi belirleyebileceksiniz.

Şirketlerde müşteri ile ilişkisi olabilecek ve rekabet alanında katkısı olan tüm kadro için geliştirilen bir eğitimdir. Eğitime katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir. Bu amaçla katılabilecek pozisyonlar;

Satış ve pazarlama yöneticileri

Araştırma Geliştirme bölüm yöneticileri

Şirket orta kademe yöneticileri

Bölge Müdürleri

Ürün Müdürleri