Aktif Öğrenim Yöntemi ile iş yerinde motivasyon

İnsanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir eğitim programıdır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini de daha verimli kullanırlar. Çalışanların performansının şirket başarısını etkileyen en önemli faktör olduğu düşünülürse, işyerinde motivasyon eğitimi ile çalışanların motivasyonunu en yüksek performansa ulaştırarak, firmanın kurumsal verimliliğini artırmak mümkün olur.
Bu eğitim programı, çalışanların iş hayatının getirdiği stresi dengelemesini, ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kavramalarını, iletişim çatışmalarına çözüm bulmalarını, eğitim sonunda "Acaba yapabilir miyim?" değil, "Nasıl yapabilirim?" sorusunu sormalarını, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanma yollarını göstermeyi amaçlamaktadır. İşyerinde motivasyon eğitimi; çalışanların yaptıkları işe gösterdikleri ilgiyi arttırarak, daha istekli ve dolayısı ile daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır.
 • Motivasyonun ilke ve yöntemleri
 • Bireysel memnuniyetin geliştirilmesi
 • Stres ve öfke gibi olumsuz duygularla baş etme
 • İş ortamında aidiyet, kabul görme ve güven duygusunun güçlendirilmesi
 • Eğitim sonunda "Acaba yapabilir miyim?" değil, "Nasıl yapabilirim?" sorusunu sordurmak.
 • Yapılan çalışmalar sonucu takım ruhu gelişerek işletme çıkarları ve hedefleri ön plana geçer.
 • Çalışanların her biri kendi değer ve önemini kavrayarak, yaptığı işi severek yapar hale gelir.
 • Tüm kademelerdeki çalışanlar her zaman etkili olan yöntem, bilgi ve değerler edinirler.
 • İşyerinde motivasyon eğitimi ile katılımcılar, işyerinde karşılaştıkları sıkıntıları ve günlük zorlukları aşmak için başarısı kanıtlanmış metotlar öğrenirler. Öğrendikleri bu teknikleri işyerinde kullanarak daha başarılı, daha mutlu ve daha verimli olurlar.
 • Ayrıca bu tekniklerin bazılarını sosyal yaşamlarına aktararak duygusal doyuma ulaşmış bireyler olarak yaşama daha pozitif bir pencereden bakarlar.
 • Şirket içinde bazı durumlardan dolayı olumsuz etkilenerek iş verimi düşen çalışanlar
 • Takım enerjisini artırmak amacında olan proje grupları
 • Şirket içi dinamizmi yükseltmeyi amaçlayan şirketler
 • Çalışanların motivasyonunu artırmayı hedefleyen ara kademe ve üst düzey yöneticiler