Pazarlamaya Giriş

Pazarlamaya giriş eğitimi, katılımcıyı pazarlama kavramları ile tanıştırmak isteyen ve pazarlama dünyasının dinamiklerini öğreten bir programdır. Günümüzde pazarlama ile ilgili bilgiler genellikle çalışanlar tarafından iş esnasında öğrenilmektedir. Ancak, pazarlama işi yapan binlerce insan gerçek bir pazarlama eğitimi almadan bu işleri yapmaktadır. Çoğunlukla üniversitede teknik eğitim alan mühendisler, pazarlama bilgilerini okul sırasında ya hiç almamakta ya da oldukça kısa bir süre dar kapsamlı dersler olarak almaktadır. Ama iş hayatına baktığımızda pazarlama pozisyonlarında pazarlama eğitimi almış kişilerden çok, teknik eğitim almış mühendis kadrolarını görürüz.Bu nedenle, teknik eğitim almış kişilerin pazarlama dünyasına girmeleri ile işe bakış açıları tamamıyla değişecektir.

Pazarlamaya giriş programı pazarlamanın genel kavramları ve bu kavramların pratikte nasıl uygulandığına odaklanan bir programdır. Eğitim süresinde katılımcılar kendi iş çevrelerinden alınan örneklerle konuya daha hâkim olacak ve eğitim altyapıları ne olursa olsun pazarlama ile ilgili temel bilgileri kazanacaklardır.

Eğitim yöntemi nedeniyle katılımcılar verilen bilgileri tek taraflı olarak almayacak olup interaktif bir ortamda örnek konular ve kendi işleri ile bağlantı kuracaklardır. Bu sayede kazanacakları pazarlama bilgisi ile yaptıkları işe kalıcı bir etki sağlayacaklardır.Mevcut eğitimin ne olduğundan bağımsız olarak, bu program ile pazarlamanın ne olduğunu anlayacak ve pazarlama unsurlarının kendi iş ortamında nasıl kullanıldığını öğreneceklerdir.

 • Pazarlamanın genel tanımı ve temel unsurları
 • Pazarlamanın kavramının dinamikleri
 • Pazarı tanıma ve müşteri davranışları
 • Pazarlama iletişimi ve fiyatlandırma
 • Pratik iş yaşamında yapılagelen birçok faaliyetin sistematik bir şekilde nasıl çalıştığını anlamak
 • Pazarlama kavramlarının iş yaşamındaki uygulamaları ile yeni fikirlerin yaratılmasına zemin hazırlamak
 • Daha önce pazarlama eğitimi almamış çalışanlar için güçlü bir pazarlama anlayışının kazanılması

Şirketin tüm kademeleri ve bölümleri bu değerin yaratılmasında katkıda bulunurlar. Bu nedenle bu program, şirket için iletişimi artırması açısından tüm çalışanlara uygundur. 
Öncelikli olarak şu pozisyonlar bu programdan maksimum faydayı sağlar:

 • Yeni işe giren pazarlama satış elemanları
 • Bu eğitimi daha önce almamış olan satış elemanları
 • Müşteri destek hizmetleri
 • Teknik destek elemanları