Kurumsal yönetime geçiş

Genelde “Aile Şirketi” olarak yapılanmış şirketlerimizin günümüzdeki en önemli sorunu kurumsallaşmadır. Tanım olarak kurumsallaşma; Kurumun işleyişindeki bütün yürütmenin yazılı kurallara uygun olarak yürütülmesidir. Kurumsallaşma sürecindeki kurumlarımızın bu kapsamda birinci önceliği “Etkin” bir “Stratejik Yönetim” Metodolojisini hayata geçirmek ve yine “Etkin” olarak uygulamaktır.
Kurumsallaşma ihtiyacı olan kurumların organizasyonel yapılarının sağlıklı olarak oluşturulması, aile üyeleri ile kurum arasındaki ilişkilerin kurallara bağlanması adına “Aile Anayasası” nın hazırlanması ve kurumun işleyişindeki bütün yürütmenin yazılı kurallara uygun olarak yürütülmesine destek verilmesi amaçlanmaktadır.