Eski köye yeni adet

Teknolojik gelişmeler ve müşterilerin değişen ihtiyaçları gibi pek çok fırsat inovasyon fikirlerinin gelişmesine olanak sağlar. Ancak, sınırlı sürelerde yeni bir ürün, hizmet ya da pazarlama yönteminin geliştirilip sunulması zorlayıcı bir faktördür. İnovasyon fikirleri yaratıcılığın desteklendiği ortamlarda yeşerir. Bu ortamlar kişinin kendini ifade etme ve yaratma konusunda özgür ve rahat hissettiği ortamlardır.

Eski köye yeni adet programı ile aşağıdaki sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca, bu eğitim sonrasında basit, ancak etkili çözüm önerilerimizi de katılımcılarla paylaşmayı hedefliyoruz.

 • Bir iş yerinde böyle bir ortam nasıl yaratılır?
 • Yaratıcı enerjinin ortaya çıkmasına izin verdiğimizde neler oluyor?
 • İşyerinde inovasyon ortamının sürdürülebilirliğini nasıl kalıcı kılabiliriz?
 • Eğlenceli uygulamalar eşliğinde yaratıcı düşünce okyanusunda bir gezintiye ne dersiniz?
 1. Giriş: Eski köye yeni adet/ oyunun kurallarını bozma
  1. Neden Yaratıcılık?          
  2. Fark yaratmak
 2. Yaratıcılığın mezar taşları
 3. S.T.A.M.P.S modeli
 4. Mum kırıcı mısınız?
  1. Mum kırıcılar kimlerdir?
  2. Uygulama - Değerlendirme
  3. Zihin Tasarımı - Test
 5. Yaratıcı düşünce geliştirme ip uçları
  1. Fikirler nadiren çözüm olurlar, ancak çözüm için ilk adımdırlar.
  2. Yaratıcı Organizasyonlar
   1. Profesyonel ve Mesleki yaratıcılık
   2. Takımın yaratıcılığını arttırmak
   3. Yaratıcı Düşünceden İnovasyona

Eğitimde konular zihin tasarımı testi, video, tartışma, grup ve modelleme çalışmaları, yaratıcılık oyunları şeklinde aktarılmaktadır.

 • Yaratıcılık,
 • İletişim, problem çözme,
 • Takım çalışması
 • Esnek düşünme, 
 • Projelendirme
İş/özel hayatında başarılı olmak için iletişimden problem çözmeye, her alanda fark yaratmak için yaratıcılığı hayata geçirmek isteyen çalışanlar, yöneticiler..