Yönetim

Orta ve Üst kademe yöneticilerin stratejik yönetim ve planlama konularındaki becerilerini desteklemek, şirket stratejilerini hazırlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak üzere, strateji formülasyonunun önemli araçları tanıtılmakta, bu araçların etkin olarak kullanılabilme becerisi kazandırılarak şirket stratejik planının hazırlanmasına destek verilmekte ve bu sayede rakiplere karşı rekabet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.