Aktif Öğrenim Yöntemi ile müzakere becerileri

Bu eğitim, iş ve özel yaşantımızda her an karşılaştığımız ve çözmek durumunda olduğumuz görüşmelerin sürecini yapıcı ve etkin bir şekilde yönetmemizi öngören uygulamalı bir eğitimdir. Müzakere; iki ya da daha fazla tarafın belirli bir konuda kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bireyler arası süreçtir. Müzakere, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, çoğunlukla farkına varılmadan kendiliğinden gerçekleştirilen bir aktivitedir. Hâlbuki müzakere, belirli bir sistematiği, ilkeleri ve araçları olan oldukça karmaşık bir süreçtir. Müzakere bir algılar oyunudur, bir çeşit sınavdır, etkili bir görüşme tekniğidir.
Tamamıyla katılımcı odaklı olarak hazırlanan bu eğitim, bilinen klasik eğitim modellerinden farklı olarak verilen bilgi ve becerileri tek taraflı yerine etkileşim içinde ve uygulamalı olarak vermektedir.
Bu eğitim programı durum analizi, hedef belirleme, pozisyonları ve gerçekleri algılamak, uygun stratejiyi geliştirme, rekabetin karşısında güvene dayalı işbirliğinin oluşturulması, zamanlama, müzakere sürecinin yönetilmesi, beden dili ve iletişim sürecini çözümlemek, duygusal kontrolü sağlamak gibi becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Müzakere yönetimi
  • Müzakerelerde amaç ve strateji belirleme
  • İletişim becerilerini kullanarak problem çözme
  • Müzakerelerde taktik oluşturma
  • Duygusal kontrolü sağlama
  • Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
  • Bu eğitim programı ile katılımcılar etkili bir müzakerecide olması gereken kişisel becerileri geliştirirler.
  • Müzakere sırasında uygulanabilir yaklaşımları ve gereken iletişim becerilerini kazanırlar.
  • Müzakere sonrasında yapılması gereken değerlendirme sürecinde tarafların gözünden görebilir ve çözümleri geliştirebilirler.
Bu eğitimin öncelikli amacı günlük iş yaşamında müşteriler ile irtibat içinde olan saha çalışanlarıdır. Özellikle satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri profesyonelleri ile orta ve üst kademe yöneticiler.