Tarım Şirketleri için Pazarlama

Tarım şirketlerinde pazarlama, tarımsal girdilerin uygun fiyat ve kalitede güvenilir bir dağıtım ağıyla üretici ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Tarımsal girdi pazarlaması yapan şirketler genellikle, üretim, imalat, depolama, ıslah gibi fiziksel konulara, satış yönetimi ve dağıtım konularıyla ilgili olan pazarlamadan daha fazla önem vermekteler. Öte yandan tarım sektöründe pazarlama konusuna gereken önemi veren şirketler rekabette öne çıkmakta ve karlılıkları çok daha yüksek olmaktadır. Tarım sektöründe pazarlama, çok önemli olan fakat sadece reklam yapmak olduğu düşünülen yanlış anlaşılmış bir konudur.

Bu eğitim, tarım şirketlerinin ve özellikle, tarımsal ilaç, tohum, gübre ve fide/fidan iş alanında bulunan şirketlerin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Eğitim, özellikle orta ve büyük ölçekli şirketler düşünülerek dizayn edilmiştir. Bununla birlikte, eğitimde yapılan önerileri uygulayabilme olanaklarına sahip küçük ölçekli şirketlerde bu eğitimden yararlanabilir.

Eğitimde herhangi bir ürün hedeflenmemiştir. Pazarlama konusunun son derece geniş bir alan olmasından dolayı eğitim, farklı alanları en fazla ilgilendiren pazarlama konuları seçilerek ve konulara farklı bakış açısını getirecek kadar detaya yer verecek şekilde hazırlanmıştır.

  • Temel pazarlama becerilerini kazanmak ve iş yaşamında karşılaşılan pazarlama sorunlarına farklı pazarlama araçları ve teknikleri ile çözüm getirmek.

 

  • Şiddetli rekabet ortamında pazarlamanın ana bileşenlerini kullanarak müşterileri elde tutmak ve karlılığını artırmak.

 

  • Pazarlamanın temel prensiplerini yaratıcı bir şekilde iş yaşamına aktarabilme pratiğine sahip olmak

 

  • Profesyonel pazarlama bakış açısını kazanmak

Pazarı anlamak

Tarımsal girdi Pazarlamasında etkili olan unsurlar

Satış (üretim) Tahminleri yapma (Forecast) teknikleri

Pazara yeni ürün sunma ve Ürün yelpazesi analizi

PLC ve Ürün stratejileri - Yeni ürünleri piyasaya ne zaman sürmeliyiz?

Fiyatlandırma stratejileri ve bu stratejilerin pratikte uygulanması

Farklı dağıtım kanallarının karşılaştırılması ve yönetimi

Tarımsal girdi Pazarlamasında iletişim

Müşterilerin karar verme süreçleri

SWOT ve Pazarlama planı

Tarımsal girdi pazarlamasında makro bakış açısına sahip olma

 

Gerçekçi üretim ve satış tahmini yapmanın önemini anlamak ve bununla ilgili yöntemleri tanımak

 

Ürün analizi yaparak sınırlı kaynakları doğru kullanabilmek

 

Fiyatlandırma stratejileri ile bu stratejilerin satışlara ve şirket karlılığına etkisini keşfetmek.

 

Farklı dağıtım kanallarını öğrenmek ve bayii yönetimine makro bakış açısı kazanma

 

İletişim stratejileri ile ürün tanıtımındaki ilişkiyi tanımlamak

 

Bu eğitim programı, gerek Türkiye pazarında gerekse Türkiye dışı pazarlarda tarımsal girdi (Tohum, ilaç, gübre, fide, sulama materyalleri, plastik vb) faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama, satış ve pazar geliştirme birimlerinde görev yapanlar için tasarlanmıştır. Katılımcılar aynı anda başka görevlerde bulunan kişiler de olabilir.

 

Pazarlama faaliyetleri, bir tarım şirketinde sadece belli kişiler tarafından yapılması gereken ayrı ve izole edilmiş faaliyetler değildir. Pazarlama, şirketin tüm çalışanlarının ve hatta müşterilerinin katkıda bulunduğu bir süreçtir. Bu nedenle, şirketlerin eğitime çoklu sayıda çalışanlar göndermeleri, organizasyon içinde pazarlama kültürünün yerleşmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.

 

Şirkette çalışan kişi sayısının az veya çok olması eğitime katılım açısından bir fark yaratmaz. Çalışan sayısının göreceli olarak daha az olan şirketler, kendi çalışanları ile birlikte büyük müşterilerini de "Takım Üyesi" olarak değerlendirebilir. Bu tür müşteriler eğitime katılmakla şirketler pazarlamada daha etkin olabilir ve aynı zamanda şirket, müşterilerine değerli bir promosyon yapmış olur.

 

Bu açıdan bakıldığında katılımcı profiline uyan bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır.

 

·        Tarımsal girdi pazarlamasına yeni başlayan veya başlamayı düşünen kişiler/şirketler

·        Tarım şirketlerinde pazarlama konusunda orta seviye çalışanlar

·        Satış ve bölge müdürleri

·        Ürün müdürleri

·        Pazarlama Müdürleri

·        Distribütörler ve çalışanları

·        Büyük müşteriler ve/veya çalışanları