Aktif Öğrenim Yöntemi ile İletişim becerileri

İletişim becerileri programı, iletişim unsurlarının gerçek hayatta nasıl uygulandıklarını denemelerini sağlayan ve bireyin iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanan bir programdır. Öncelikli olarak iş yaşamında belirli bir kitleye hitap etmesi gereken çalışanlara, iletişim süreçleri içindeki en önemli unsurların neler olduğunu öğretir. Kişilerarası ilişkiler ve iletişim insan yaşamında belirleyici bir rol oynamaktadır. İletişim becerisi, insanlara doğuştan verilen bir yetenek değildir. Öğrenilebilir ve geliştirilebilir becerilerdir. Birçok meslekte ve sektörde kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri odak noktadadır. Mesleki sürecin devamlılığı kişilerin birbirlerini iyi anlamasına ve bireyin kendini iyi anlatmasına bağlıdır.
Şirket çalışanlarının bireysel özellikleri dikkate alınarak özel odak noktalarına göre şekillendirilen bir programdır. Çalışanlarını kişisel gelişim konusunda destekleyen firmalar için özel olarak tasarlanan eğitim süreci, Çalışanların iletişim becerilerinin geliştirilerek, şirket içi iletişim çatışmalarını en aza indirmektedir. Empatik iletişim anlayışı ile ast-üst iletişimi de güçlenmekte, dış müşteri ve iç müşteri memnuniyeti de artmaktadır.
 • Değişen iletişim modelleri,
 • İletişim süreçlerini sorgulamak,
 • Beden dili ve sözel anlatımın etkili ve doğal kullanılması,
 • İletişimde yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar
 • İletişimde yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımın etkili sunuma yansıtılması,
 • Empatik iletişim becerisinin geliştirilmesi,
 • Müşterilerle olumlu anılar ve olumlu bir süreç yaratarak akılda kalıcılık.
 • İletişim becerileri programı ile firmalar, çalışanlarına iletişimle ilgili önemli beceriler kazandırarak şirket içi iletişim ve müşteri ilişkileri açısından önemli yol kat ederler.
 • İletişimin kalitesinin artması yapılan işe değer katacağından toplam marka değerinde artış olur.
 • Müşteri ilişkilerinde iletişimin önemi fark edilir
 • Şirket içi bilgi akışı ve takım çalışması güçlenirken ortak hedeflere ulaşılması kolaylaşır.
İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri konusunda gelişmek isteyen çalışanlar bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadırlar