ANASAYFA / HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Titizlik: Yaptığımız tüm işlerde en küçük detayı düşünerek işin kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarız.
İletişim: Uygulanan tüm süreçlerde müşterilerimizi düzenli olarak bilgilendiririz.
Farkındalık: Müşterimizin beklentisinin ne olduğunu bilerek ve ne yaptığımızın farkında olarak ve hizmet veririz.
Güvenilirlik: Müşterilerimiz ile ilgili her türlü çalışma ve uygulama, müşterimize özeldir.
Değer Yaratma: Yapılan işe değer katmak ilk önceliğimizdir.
Sosyal Sorumluluk:Topluma karşı olan sorumluluğumuzun farkında olarak, sektörün gelişmesine katkı sağlayacak programlara önem veririz.
Yenilikçilik: Müşterilerimize daha iyi değer yaratabilmek için farklı yaklaşımlar ve bilgiler üretir ve geliştiririz.

Bizler kendimizi, öğreterek ve yarattığımız değeri paylaşarak var olmaya adadık. Bilgi, paylaştıkça ve bir fayda ortaya çıkardıkça anlam kazanır. 
Verdiğimiz danışmanlık ve koçluk hizmetleri ile de şirketlerin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak verimliliklerini daha da artırmalarına yardımcı oluruz. 
Şirketlere, kendi gelişimi ile birlikte şirketine ve müşterilerine değer yaratan, farkındalığı yüksek çalışanlar kazandırırız.

Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimiz, her daim bir dinamizm içindedir. Bu amaca ulaşmak için, verdiğimiz hizmetleri sürekli geliştiren ve yenilikçi çözümleri müşterilerimizle paylaşan bir kurumuz.

Bizi bu noktaya getiren, onca yıllık profesyonel iş hayatında edinilen birikim ile birlikte, öğrenmeye ve paylaşmaya/öğretmeye duyulan tutkudur. Eğer kendiniz ve çevrenizdekiler için bir değer yaratabiliyorsanız varsınız. Bu varlıktır mutluluğun başlangıcı ve bu paylaşımdır mutluluğu sürekli kılan. Biz kendimizi, öğreterek ve yarattığımız değeri paylaşarak var olmaya adadık. İnanıyoruz ki bilgi, paylaştıkça ve bir fayda ortaya çıkardıkça anlam kazanır. Bu inançla yola çıktık. 

İnanıyoruz ki bilgi, paylaştıkça, bir fayda ortaya çıkardığı zaman anlam kazanır. Bu inançla yola çıktık. Herkese aynı elbiseyi giydirmek yerine her müşterimize ayrı çözümler üretmek istedik. Çünkü şirket organizasyonları da yaşayan varlıklardır. Her biri kendine özgü davranışlar ve karaktere sahiptir. Bu davranışlar çok doğrudan bir şekilde çevrelerinden etkilenirler. Bu etkileşim sonucunda, büyüyen bir çocuk gibi sürekli bir eğitim gereksinimi ortaya çıkar.


ARS Training olarak, davranışları dikkate alan bir eğitim yaklaşımı oluşturduk. Bu yaklaşım ile katılımcılar öncelikle, aldıkları bilgiyi pratik yaşama nasıl aktarabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar.  Yaratıcı drama tekniği ve tiyatro destekli bir eğitim formatı ile de müşterilerimiz eğitimi içselleştirecek ve algıları en üst seviyede olacaktır.