Kendinizi yöneterek başkalarını yönetmek?


Kendinizi yöneterek başkalarını yönetmek?

- Hangi yoldan gitmeliyim?

- Nereye gitmek istiyorsun?

- Nereye gideceğim fark etmez.

- O halde hangi yoldan gideceğinin bir önemi yok!

Alice Harikalar Diyarında kendisine yolu soran Alice'i böyle cevaplar kedi.


Bölge Müdürleri, sorumluluğu altında olan ekipleri aracılığı ile kendilerine verilen hedefleri yerine getirmeleri beklenir. Bölge müdürleri, kendilerini yönetme becerisini geliştirdikleri oranda  ekiplerini etkin bir şekilde yönetebilirler. Oluşturulacak bir hedef belirleme sistemi bölge müdürlerine kendilerini yöneterek ekiplerini yönetme konusunda imkan tanıyan son derece değerli bir yöntemdir. Etkili bir hedef belirleme yöneticilere bir çok fayda sağlar;

·         İlgi alanının yönlendirilmesi

·         Yüksek performansa teşvik etme

·         Yenilikçiliği ve sürekliliği geliştirme

·         Sıkıntıların, stresin azaltılması

Etkili hedef belirleme 6 aşamada yapılabilir;

·         Hedefin belirlenmesi

·         Nasıl sonuçlandırılacağının belirlenmesi

·         "SMART" özelliklere sahip olması (Özel, Ölçülebilir, sorumlu tutulabilen, Alakalı, Zamanlı)

·         Kaynakların belirlenmesi

·         Oluşabilecek risklerin belirlenmesi

Hedeflerin başarılabilmesi için öncelikle varılmak istenen hedefin anlamının ne olduğu tanımlanmalıdır. Başka bir deyişle belirlenen hedefin tanımlanabilir bir anlamı olmalıdır. Anlamı olmayan bir hedef belirlenirse hedefe olan inanç ortadan kalkar ve hedefin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Bir satış sorumlusuna yabancı dil öğrenmesi hedef olarak konulabilir. Ama bu hedefin neden konulduğu açıklanmalıdır. Sadece öğrenmiş olmak için böyle bir hedef konulmamalıdır. Hedefin başarılı olarak tamamlanabilmesi için görsellik şarttır. Bölge müdürleri hedefleri belirledikten sonra bu hedefin tamamlanması için çalışanlara koçluk yapması gerekir. Etkili bir koçluktan söz edebilmek için

·         Sürekli iletişim içinde olmak,

·         Takdir etmek,

·         Sürecin önemini sürekli olarak hatırlatmak,

·         Becerilere katkıda bulunmak

·         Çalışanların ödüllendirilmesi ve kendilerini eleştirmelerine olanak tanımak,

·         Doğru zamanın ve yönetimin seçimini desteklemek

·         Değerlendirmeci olmayan şekilde olumsuz geri bildirim yapmak ve

·         Çatışmaları çözümlemek gerekir.

 

"Alice Harikalar Diyarında" eserinde Alice, önüne çıkan kediye hangi yoldan gitmesi gerektiğini sorar. Kedi ise nereye varmak istediğini sorunca Alice, "fark etmez" cevabı verir. Bunun üzerine kedi hangi yoldan gideceğinin bir önemi olmadığını söyler.

Bu hikayede olduğu gibi nereye gideceğini bilmeyen Bir bölge müdürü için hedeflerin bir önemi yoktur. Orta kademe yöneticiler için başarının anahtarı sadece başkalarını yönetmek değildir. Aynı zamanda kendilerini de yönetmeleri gerekir.Bu beceriye sahip birisi gerçekçi hedefler koyabilir ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını belirleyebilir. Gerçekçi hedefleri belirleyebilmek başarının devamlı olmasını sağlar.

Bölge yöneticilerinin planlama, organizasyon, liderlik, denetim gibi bir çok fonksiyonu yerine getirmesi beklenir.Başarılı yöneticiler, etkin zaman kullanımı ve delegasyon becerilerinin yanında verdikleri kararların kısa ve orta vadeli etkilerinin de farkında olmaları gerekir. Yönetici, kendi zamanını etkin kullanamıyorsa, kendi görevlerini zamanında tamamlayamıyorsa, liderlik gösteremiyorsa ve sorumlu oldukları ekibe yön veremiyorsa başkalarını yönetmeleri beklenemez.


Eğitimlerimiz & Seminerlerimiz

Takım Liderliği ve Takım oluşturma

Satış ve Pazarlama yönetimi eğitimleri

Satış ve Pazarlama ekibi yönetimi danışmanlığı

Ekibinizin motivasyonu ve eğitim ihtiyaçları

Satış ve Pazarlama yönetimi danışmanlığı

Stratejik danışmanlık ve  Liderlik konularında bizimle görüşmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yazın