İş karar vermeye geldiğinde...

"İş karar vermeye geldiğinde..."

İş karar almaya geldiğinde hep konuşacak, danışacak birilerini ararız. Sanırız ki tek başımıza karar alırsak belki hata yapabiliriz. Ama tek başımıza karar alırsak dışarıdan etki almış ve daha doğru karar vermiş oluruz. Hem sonra her şeyi başkasına soruyor demezler mi? O zaman ne yapacağız? kararları tek başımıza mı yoksa kafa kafaya verip birlikte mi alacağız?

Bu sorunun cevabı bir çok koşula bağlı. Grup kararları genelde çok sayıda kişinin tecrübeleri ve bakış açılarının birleştirilmesi ile alınır. Bu nedenle grup kararlarının daha etkili olma potansiyeli vardır. Aslında, takımlar bazı zamanlarda takım üyelerinin tek başına yapabileceklerinin ötesinde sonuçlar alabilirler. Takım olarak çalışmak aynı zamanda takım üyelerine yaptıkları işi sevmelerini de sağlar. Sonuç olarak karar grup olarak alındığında  kararın uygulanması daha kolay olur. Çünkü verilen kararda takım üyelerinin katkısı vardır. Ekip üyelerinin becerileri farklı ise daha iyi kararlar alınabilir. Araştırmalar göstermiştir ki karar alınacak konuları farklı bakış açıları ile tartışan ekiplerin verdikleri kararlar çok daha geniş kapsamlı ve şirketin karlılığı için çok daha doğru kararlar olmaktadır.

Bununla birlikte ekip kararlarının getirdiği bazı dezavantajlarda vardır. Takımlar, etkili bir karar verme potansiyeline sahip olurken aynı zamanda süreç ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşarlar. Mesela, ekip koordinasyon ve iletişim sorunları yaşayabilir. Bir ekibi yönetme tecrübeniz olmuşsa ekip üyelerinin işlerini yaparken koordine etmenin zorluğunu da yaşamışsınızdır. Hatta herhangi bir toplantıda toplantıya katılanların bile orada bulunmaları belli bir zorluk getirir. Daha da ötesi, takım "sosyal kaytarma" tuzağına düşebilir. Başka bir deyişle, bazı takım üyeleri "nasıl olsa ekipteki başkaları çalışıyor. Benim katkım fazla olmaz bu nedenle fazla çabalamasam da olur" şeklinde düşünebilir. Eğer takım üyelerinin çoğunluğu bu düşünce içinde olurlarsa takım toplu olarak çok az performans gösterir. Bu durumdan kurtulmak veya bu tuzağa düşmemek için takım lideri çaba göstermelidir. Sonuçta takım olarak karar vermek, tüm ekip üyelerinin farklı seçenekleri tartışmaları ve kendi düşüncelerini açıklamaları gerektiğinden bireysel olarak karar verme sürecine göre daha uzun bir süre alabilir. 

Bu nedenle, kararın takım olarak mı yoksa bireysel olarak mı verileceği içinde bulunulan şartlara bağlıdır. Mesela, acil bir durum varsa ve hızlı şekilde karar vermek gerekiyorsa bireysel olarak karar vermek tercih edilebilir. Aynı zamanda, eğer bütün bilgiye kararı verecek kişi sahipse ve kararın uygulama sorunları olmayacaksa bireysel karar vermek daha uygun olabilir. Buna karşılık, eğer tek bir kişi tüm bilgiye ve kararın verilmesi ile ilgili gerekli becerilere sahip değilse ve kararın uygulanması için diğer takım üyelerinin katkısı gerekiyorsa kararı takım olarak vermek çok daha etkili olacaktır. Tabii ki, kararın alınması için yeterli zaman varsa.

"Grup baskısı"

Herhangi bir toplantıda karar almak için tartışırken tartışmanın gittiği yönün yanlış olduğunu düşündüğünüz fakat grup ile çelişmemek adına sesinizi çıkarmadığınız durumlarda oldunuz mu? Eğer bu durumda olduysanız, çoktan "grup baskısı kurbanı" olmuşsunuz demektir. "Grup baskısı" , gerçeklik testini, etik olmayı ve zihinsel etkiliğin azalmasını engelleyerek grubun hatalı kararlar verme riskini artıran bir olaydır. Grup baskısı 8 belirtiyle karakterize edilebilir.

 1. "Bize bir şey olmaz" yanılsaması: Grup üyelerinin aşırı iyimserlik içinde riskli kararlar almasına neden olan abartılmış aşırı güvenleri.
 2. Akıl Tutulması: Takım üyelerinin varsayımlarını gözden geçirmelerini gerektirebilecek uyarıları veya olumsuz verileri dikkate almaması.
 3. Var olan etik anlayışın sorgulanmaması: Takım üyeleri, kararın uygulanmasının getirebileceği ahlaki sonuçları sorgulamaması.
 4. Kalıplaşmış bakış açıları: Takım, rakiplerin yapabileceklerini hafife alarak etkili olmayan kararlar alırlar.
 5. Doğrudan baskı: Takımın yanılsamalarına, sabit bakış açısına veya yapacaklarına güçlü gerekçelerle karşı çıkan takım üyesi üzerinde baskı kurulması.
 6. Oto sansür: Takım üyeleri kendi şüphelerini veya geliştirdikleri karşı görüşleri asgari seviyeye indirirler.
 7. Fikir birliği yanılsaması: Oto sansüre ve doğrudan baskıya dayanır. Muhalefet eksikliği fikirbirliği gibi görünür.
 8. Kendini bilgi süzgeci olarak atayanlar: Takım üyelerinden biri veya daha fazlası takımın eylem planına zararlı veya gereksiz olabileceğini düşündüğü bilgilerden korur veya bilgi akışını kendinde toplar.

Sorunları oluşmadan önce halletmek için çabalamak

Doktorlar, hasta öldükten sonra neyin yanlış gittiğini anlamak için otopsi (veya ölüm sonrası incelemeler) yaparlar. Bunun yapılmasındaki temel amaç, aynı durumdaki muhtemel hastaların aynı kaderi paylaşmalarını engellemektir. İşler raydan çıkmadan önce sonuçları son derece kötü olabilecek bir problemi önceden hallettiğinizi düşünün. Araştırmalar, karar vermeden önce kararın getireceği sonuçları göz önüne getirmenin muhtemel başarıyı veya başarısızlığı tespit etme becerisini 30% artırdığını ortaya koymuştur.

Karmaşık, belirsiz, hızlı gelişen ve kritik ortamlarda karar verenlerin başarı ihtimallerini artırmak amacıyla takip etmeleri gereken 6 aşamalı "öngörü" süreci kullanılabilir.

 1. Oluşturulacak bir planlama ekibi , önceden "Çerçeve Plan" hazırlar. Mesela yeni bir ürünün tanıtımı gibi.
 2. Aynı veya başka bir gruba "kristal küreye" bakarak yeni ürünün başarısız olduğu söylenir. Sonrasında grup üyelerinin her biri bu başarısızlığa neden olabilecek tüm sebepleri düşünür ve bir yere yazar.
 3. Tüm takım üyeleri yazdıklarını diğerleri ile paylaşır ve bütün sorunları içeren tek bir liste oluşturulur.
 4. Liste ilave görüşlerle tekrar gözden geçirilir.
 5. Sorunlar konulara göre kategorize edilir.
 6. Son olarak planın hataları gözden geçirilir ve potansiyel problemlerden kaçınılır.
"Öngörü" tekniği takımlara, "ya olursa" senaryoları oluşturmalarına olanak sağlar. Mesela, eğer ürün zamanında gelmezse yapılan çalışmaların sonuçları ne olabilir gibi bir soru her zaman sorulabilir.

Eğitimlerimiz & Seminerlerimiz

Takım Liderliği ve Takım oluşturma

Satış ve Pazarlama yönetimi eğitimleri

Satış ve Pazarlama ekibi yönetimi danışmanlığı

Ekibinizin motivasyonu ve eğitim ihtiyaçları

Satış ve Pazarlama yönetimi danışmanlığı

Stratejik danışmanlık ve  Liderlik konularında bizimle görüşmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yazın