Ürünün yaşam döngüsünü yöneterek kazancımızı artırmak

Ürünlerinizin yaşamını uzatarak kazancınızı nasıl artırabilirsiniz?

Hepimiz yaşamımız boyunca farklı evrelerden geçeriz. Bir bebek olarak başlarız hayatımıza, sonra genç, daha sonra ise yetişkin. Devamında yaşlanır ve yıllar geri sayıma geçer. Sattığımız ürünler de yaşamasalar bile aynı bizim gibi kendi ticari yaşamları süresince bizim geçtiğimiz evrelerden geçerler. Kendi işimizin sahibi de olsak, bir işyerinde çalışıyor da olsak yapmamız gereken ürünlerin yaşamlarını uzatmak ve yaşam döngüleri süresince onlardan elde ettiğimiz kazancı artırmaktır. Bunu yapabilmek için ürünün bulunduğu her bir aşamada uygulanması gerekenler farklıdır. Yaşamının başında da sonunda da aynı şeyleri yapamayız.

 

Ürün yaşam döngüsünün evreleri

 Geliştirme Geliştirme evresinde, şirket araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük harcamalar ayırır. Eğer ürün ticari aşamaya geçemezse satış yapılamaz ve paranızı bu aşamada kaybedersiniz.

 TanıtımÜrünün tanıtımını yaptığınız aşamada amaç, "Pazarlama Karması"nın oluşturulmasıdır.

·         Ürün(Product): Genellikle bir ürün veya ürün hattını ifade eder. Ürün, pazara yeni tanıtıldığından satış çok az seviyede olur. Bu aşamada ürünün belirlenen satış bölgesinde iyi bir imaj edinmesi için çalışmalar yapılması gereklidir.

·         Fiyat(Price): Fiyat genellikle tanıtım aşamasında diğer aşamalara göre daha yüksek olmalıdır. Çünkü, araştırma ve geliştirme aşamasında yapılan masrafların bir an önce karşılanması amaçlanır. Elektronik ürünlerdeki fiyatlandırmayı düşünürseniz bu söylediğimi daha iyi kavrayabilirsiniz.herhangi bir marka yeni bir telefon çıkardığında fiyat oldukça yüksektir. Ama takip eden yıllarda fiyat, şaşıracağımız kadar aşağıya iner.

·         Dağıtım(Place): Ürün, hedeflenen müşteriler tarafından kabul edilip onaylanana kadar ürünün dağıtım alanları stratejik olarak sınırlı tutulur. Ürünün, hemen ilk aşamada bütün bölgelere dağıtımı yapılmaz.

·         Müşteri(People):Tanıtım aşamasındaki hedef müşteriler, yeniliği sevenler ve hemen kabul edenlerdir.

·         Tutundurma(Promotion): Reklam masrafları, üründe farkındalığı artırmak amacıyla genellikle bu aşamada yüksek olur.

Büyüme 

·         Ürün(Product): Bu aşamada ürüne olan talep ciddi şekilde artar. Daha fazla sayıda müşteri talep eder ve satışlar yükselir.

·         Fiyat(Price): Bu aşamada pazara yeni rakipler girer ve fiyat rakipleri engellemek amacıyla düşürülür.

·         Dağıtım(Place): Bu aşamada dağıtım oldukça yoğun devam eder ve şirket, bayii iskontolarını düşürmeye başlar.

·         Müşteri(People): Bu aşamada erken benimseyenler ve kısmi çoğunluk satın alır.

·         Tutundurma(Promotion): Tanıtımlar bu aşamada ürün farkındalığı yerine marka sadakati ve kampanya odaklı tanıtım şeklinde yapılır.

Olgunluk 

·         Ürün(Product): Satışlar artmaya devam etse bile satış artış hızı büyüme aşamasına göre daha az olur.

·         Fiyat(Price): Rakipler daha da artar ve piyasa, benzer ürünlerle doygunluğa ulaşır. Satışları yüksek tutmak için fiyat, rakipler ve promosyonel fiyatlandırmaya göre ayarlanmalıdır.

·         Dağıtım(Place): En üst seviyeye çıkan rekabet ortamında, ürünü satılabilir durumda tutmak amacıyla bütün promosyon ve iskontolar dağıtım kanalına yönlendirilir.

·         Müşteri(People): Garantici ve zor ikna olanlar.

·         Tutundurma(Promotion): satışı artırmak için promosyon çalışmaları artırılır.

Gerileme 

·         Ürün(Product): Gerileme aşamasında, pazarın rakiplerle dolmasından veya ürünün öneminin azalmasından dolayı satışlar düşmeye başlar.

·         Fiyat(Price): Bu aşamada fiyat, en düşük seviyesindedir. Şirket, ürünün yaşamını uzatmak ve piyasada kalmak için bazı çabalar içine girmelidir.

·         Dağıtım(Place): Az satış yapan bazı bayiiler ürünü almaktan vazgeçer ve şirket kendisine daha sadık bayiiler ile satışa devam eder.

·         Müşteri(People): Sadece ucuzcular bu seviyede devreye girer.

·         Tutundurma(Promotion): Reklam çalışmaları son derece azaltılır ya da durdurulur. 

Yaşam döngüsünü uzatma yolları nelerdir?

·         Ürününüz büyümenin sonlarında veya olgunluk aşamasının başlarında olduğu zaman ürünün başka varyasyonlarına başlanılabilir.

·         Ürün herhangi bir pazarda düşüşe geçiyorsa belki başka bir pazarda/segmentte tanıtımı yapılabilir.

·         Ürünün kullanım alanlarında farklılık yaratılarak ürün yeniden konumlandırılabilir.

·         .........

Özet olarak, ürünü "ürünler mezarlığına" göndermeden önce bir takım stratejiler ile ürünün durumunu ortaya kayabilir ve yaşam döngüsünü uzatabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda o üründen elde ettiğiniz kazancı da! Hala süt sağabildiğiniz ineği kesime gönderir misiniz?

 

Argun Şahin - ARS Training

Yorum Yazın